Przepisy

 Podręcznik licencyjny dla klubów I ligi - sezon 2020/2021 i następne

 Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2020/2021

 Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej

 Uchwała dot. zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem sportowym a trenerem piłki nożnej

 Uchwała w sprawie w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich

 Uchwała w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej 

 Uchwała w sprawie w przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

 Uchwała w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

 Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną

 Uchwała w sprawie opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego zawodnika 

 Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie 

 Uchwała w sprawie określenia liczby zawodników młodzieżowych uczestniczących w meczach piłki nożnej Ekstraklasy, I, II oraz III ligi w sezonie 2019/2020 i następnych 

 Uchwała w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce 

 Uchwała w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA 

 Uchwała w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników 

 Uchwała w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych

 Statut Polskiego Związku Piłki Nożnej