Dane kontaktowe

PIERWSZA LIGA PIŁKARSKA

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa

tel.: +48 (22) 55 12 209

fax: +48 (22) 55 12 240


NIP: 5252169847

REGON: 016172013

KRS: 0000041033 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

BIURO:

Agnieszka Jackowska
pokój 22, IV piętro, PZPN

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Administratorem danych osobowych jest: Pierwsza Liga Piłkarska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, NIP: 5252169847.

Dane, które zbieramy to Twój adres poczty elektronicznej oraz takie informacje, które nam dobrowolnie prześlesz.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Pierwszej Ligi Piłkarskiej, w szczególności osoby obsługujące adres: biuro@1liga.org.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem kontaktu z naszej strony oraz pomocy w rozwiązaniu Twojej sprawy.

Masz prawo do żądania od Pierwszej Ligi Piłkarskiej dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera f z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienia kontaktu z Pierwszą Ligą Piłkarską.

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. 

Twoje dane będą przetwarzane przez 5 lat w celach dowodowych.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.