Komunikat komisji ds. licencji klubowych

2019-01-16
Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przeanalizowała dosłane przez Klub Warta Poznań dokumenty w ramach kryterium F.09, tym samym kończąc procedurę weryfikacji przedmiotowego kryterium oraz rozpatrzyła wniosek Klubu Stomil Olsztyn o wydłużenie terminu spłaty zobowiązań wynikających z kryterium F.09 do dnia 21 stycznia 2019 roku.

W związku z powyższym Komisja postanowiła:

 

A) na podstawie pkt. 10.11.1 ust. 2 w zw. z pkt.5.3.2 ust.4 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów I ligi na sezon 2018/2019 nałożyć na Klub Warta Poznań SA sankcję regulaminową w postaci 1 (jednego) ujemnego punktu w bieżącym sezonie rozgrywkowym 2018/2019, w związku z naruszeniem kryterium F.09;

 

B) przychylić się do wniosku Klubu Stomil Olsztyn i wydłużyć termin spłaty określony w decyzji Komisji, do dnia 21 stycznia 2019 roku.

 

Klubowi Warta Poznań od powyższej decyzji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN w terminie 5 dni.

 

Oświadczenie Warty Poznań:

 

Kryterium F.09, o którym mowa, dotyczy „braku przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej oraz brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników i z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN”. Kara nałożona przez Komisję ma związek z ugodą, którą Warta Poznań zawarła ze swoim byłym zawodnikiem, Przemysławem Kitą. Klub miał wobec niego zaległości, które zostały w całości spłacone w 2018 roku, w terminie zawartym w ugodzie. Nie z winy klubu zawodnik otrzymał pieniądze po 30 listopada, czyli po terminie przewidzianym w „Podręczniku Licencyjnym”. Warta Poznań SA złoży odwołanie od kary ujemnego punktu w bieżącym sezonie ligowym.

 

Autor: PZPN, Fot. PZPN

Zobacz również1 liga na Facebooku