Dane kontaktowe

PIERWSZA LIGA PIŁKARSKA

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa

tel.: +48 (22) 55 12 209

fax: +48 (22) 55 12 240

e-mail: biuro@1liga.orgNIP: 5252169847

REGON: 016172013

KRS: 0000041033 - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

BIURO:

Agnieszka Jackowska
pokój 22, IV piętro, PZPN