Porozumienie z Miastem i CP

2017-07-07 13:13:00
Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji zawarł porozumienie trójstronne z Miastem Chorzów oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie w sprawie wypowiedzianych Klubowi pożyczek.

Porozumienie określa zasady postępowania w przedmiocie ustanowionych zabezpieczeń oraz definiuje okoliczności, których zaistnienie będzie uprawniać do ich ewentualnego uruchomienia. Porozumienie zawiera również zapisy dotyczące objęcia pakietu akcji Klubu przez Miasto Chorzów oraz ustalenia dotyczące relacji stron w związku z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

 

– Zostały wypracowane wspólne kierunki działania, które pozwalają patrzeć w przyszłość bardzo optymistycznie – mówił Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala podczas dzisiejszej konferencji prasowej poświęconej porozumienia w sprawie pożyczek dla Ruchu.

 

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

 

Udało się wczoraj porozumieć pomiędzy Klubem a Miastem i Centrum Przedsiębiorczości. Zarząd Ruchu zrozumiał nasze ruchy, które były niezbędne. W trosce o dobro Kluby, jak i finansów publicznych musieliśmy podjąć takie decyzje. Zostały one przyjęte ze zrozumieniem, ale też przy okazji udało się, wobec tego porozumienia, pozyskać dodatkowe zabezpieczenia, o które chodziło Miastu od samego początku. Tym dodatkowym zabezpieczeniem są środki finansowe, które trafią do Klubu z tytułu praw telewizyjnych. To, co było w Ekstraklasie, jest teraz w 1 Lidze. To są oczywiście inne pieniądze, ale mamy je zabezpieczone.


ZAKUP AKCJI

 

Miasto będzie wspierało Klub na dotychczasowych zasadach.  Mamy przygotowane 2 miliony złotych na zakup kolejnego pakietu akcji. Ruch jest przygotowany na to, by te akcje wyemitować i Miastu sprzedać. W ten sposób zagwarantowane środku z budżetu Miasta trafią na konto Klubu. Pewne kierunki działania zostały wspólnie określone, pozwala to patrzeć w przyszłość bardzo optymistycznie. Wszystkim o to chodziło.


POŻYCZKI SKONWERTOWANE NA AKCJE

 

Uzgodnienia zawarte w porozumieniu były opiniowane i sygnowane przez nadzorcę sądowego. Wszystkie kwestie finansowe będziemy jeszcze omawiać. Zdajemy sobie sprawę, że Ruch nie ma w tej chwili środków, którymi mógłby spłacić kolejną ratę pożyczki. Dlatego rozważamy możliwość windykacji osób trzecich, nie Ruchu Chorzów, bo nie o to chodzi, ale osób, które udzieliły zabezpieczeń, poręczyły swoim własnym majątkiem. W najbliższych dniach wyniknie jaki kierunek zostanie obrany w kwestii wszystkich pożyczek, jakie Klub zaciągnął. Być może dojdziemy do takiego konsensusu, że część zobowiązań zostanie skonwertowane na akcje. Uważam, że to jest dobre dla wszystkich, którzy kiedyś Klubowi pożyczali środki. Każda z tych osób, której Ruch leży na sercu, powinien się dołożyć, już o tym kiedyś mówiłem. Wydaje mi się, że takich osób nie jest mało, że wszyscy, którzy uczestniczyli wcześniej w zarządzaniu Klubu, dysponowali jego majątkiem, też poczują się do odpowiedzialności, aby częściowo te pożyczki skonwertować. W ten sposób Ruch zmniejszyłby swoje zadłużenie i poprawił sytuację finansową.

 

 

 

Autor: Ruch Chorzów, Fot. Ruch Chorzów