MKS Sandecja spółką akcyjną!

2017-05-15 10:46:00
W poniedziałek punktualnie o 9:00 w trybie nadzwyczajnym zebrała się Rada miasta Nowego Sącza w celu zmienienia formy prawnej Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja. W jawnym głosowaniu decyzją Radnych Miasta przy 22 głosach za i jednym wstrzymującym się powołana została spółka akcyjna.

Kapitał zakładowy nowopowstałej spółki będzie wynosił 1,1mln złotych co będzie dawało 22tyś. akcji po 50 złotych każda. W chwili obecnej właścicielem 100% akcji będzie miasto Nowy Sącz.

 

Informacja na temat nowych władz klubu zostanie oficjalnie podana po podpisaniu aktu notarialnego. Na chwilę obecną widomo, że zarząd nowej spółki będzie jednoosobowy, natomiast rada nadzorcza będzie reprezentowana przez trzech przedstawicieli.

 

 

Autor: Sandecja Nowy Sącz, Fot. Sandecja Nowy Sącz