Komunikat Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN

2017-06-30 08:19:00
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN 29 czerwca 2017 roku rozpatrzyła wniesione odwołanie Klubu Ruch Chorzów od decyzji Komisji Licencyjnej ds. Licencji Klubowych PZPN. Po przeanalizowaniu odwołania Klubu, Komisja postanowiła:

Nie uwzględnić odwołania klubu Ruch Chorzów i utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych o nałożeniu na klub sankcji regulaminowej w postaci odjęcia 5 punktów w sezonie rozgrywkowym 2017/18.

 

Powyższa decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN jest decyzją ostateczną. 

Autor: PZPN, Fot. PZPN