Decyzja w sprawie Araka odłożona

2017-09-05 14:26:00
Izba ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN podczas dzisiejszego posiedzenia nie podjęła decyzji w sprawie możliwości rozwiązania kontraktu przez Jakuba Araka. Postanowienie ma zapaść na kolejnym posiedzeniu, zaplanowanym na 12 września, na godz. 13:00.

Członkowie Izby pragną zapoznać się z decyzją jaka zapadnie w sprawie możliwości regulowania zaległych zobowiązań wobec piłkarzy przez klub będący w procesie restrukturyzacji. Tą kwestią zajmie się jutro Departament Prawny PZPN. Do czasu rozstrzygnięcia sporu zawodnik będzie trenował pod okiem trenera Krzysztofa Warzychy.

 

Przypomnijmy, że 22-letni napastnik złożył wniosek o rozwiązania jego kontraktu z winy klubu ze względu na zaległości finansowe przekraczające 2 miesiące, na co pozwala piłkarzom prawo związkowe. Regulacja ta nie uwzględnia jednak sytuacji w jakiej znajdują się podmioty prowadzące procesy restrukturyzacyjne. Spółka znajdująca się w takim procesie nie może zgodnie z prawem gospodarczym regulować swoich należności powstałych przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji. Oznacza to, że z jednej strony na obecnym etapie Ruch nie może uregulować zaległych zobowiązań  wobec Jakuba Araka, a z drugiej naraża się w ten sposób na ryzyko rozwiązania kontraktu z winy klubu. Należy podkreślić, że wszystkie zobowiązania zostaną spłacone przez Ruch w stu procentach po zakończeniu procesu restrukturyzacji.

 

 

Autor: Ruch Chorzów, Fot. Norbert Barczyk/PressFocus